Naziv projekta: Ulaganje u redizajn internet stranice i uvođenje web shopa u proces poslovanja tvrtke

Korisnik: PITTER putnička agencija d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0198

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

Sažetak projekta:

Uslijed širenja poslovanja na tržište pružanja usluga u području nautičkog turizma potrebna je izvedba kvalitetnog web rješenja koje će predstaviti proizvode iz ponude i u sklopu kojeg će biti izvedena web trgovina orijentirana prema fizičkim osobama i poslovnim korisnicima. Projektom se realizira web rješenje u obliku web trgovine koja će pratiti najnovije tehničke i vizualne standarde, te predstaviti sadašnju i buduću ponudu tvrtke na kvalitetan način nužan za prezentaciju usluga na globalnom tržištu.

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju informacijskog društva Republike Hrvatske te povećanoj primjeni mrežnih rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj.

Specifični cilj je redizajnom postojeće internet stranice i uvođenjem web shopa u proces poslovanja stvoriti podlogu za promotivne i distributivne aktivnosti tvtke te ostvariti veći tržišni nastup.

Ispunjenjem ciljeva ostvarit će se sljedeći rezultati:

  • 1. Povećana primjena mrežnih rješenja u poslovanju malih i srednjih poduzeća u RH
  • 2. Redizajnirana postojeća internet stranica i uveden webshop u poslovanje tvrtke
  • 3. Povećan broj zaposlenih djelatnika za minimalno 5 do 2021. godine
  • 4. Povećani prihodi tvrtke za minimalno 15% u 2019. godini.

Ciljane skupine projekta su:

  • Postojeći i novi djelatnici tvrtke koji će osiguravati svoju egzistenciju radom u tvrtki, ali i povećavati svoja znanja i iskustva u području korištenja mrežnih tehnologija
  • Dionici iz područja pružanja drugih usluga u turizmu osim nautičkih usluga - restorani, hoteli, nacionalni parkovi, parkovi prirode, privatni iznajmljivači, OPG-ovi i sl., koji će provedbom projekta uslijed veće potražnje za uslugama nautičkog turizma i sami ostvariti veći promet od klijenata tvrtke.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

  • CO01 - Broj poduzeća koji primaju potporu: 1
  • CO02 - Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1
  • CO06 - Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 28.682,50 HRK
  • Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 2

Ukupna vrijednost projekta: 71.706,25 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 43.023,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2018.-15.10.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Dražen Hubak

E-mail: drazen.hubak@pitter-croatia.com

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr Operativni program Konkurentnost i kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća PITTER putnička agencija d.o.o.